Aktiva Seniorer på Hisingen i Göteborg har som uppgift att skapa ett rikt utbud av aktiviteter för sina medlemmar i form av olika kulturaktiviteter, studiebesök, föredrag, resor och underhållning.

 

Alla seniorer som bor på Hisingen (eller någon annanstans)  kan bli medlemmar i Aktiva Seniorer på Hisingen. 

Senaste Nytt

TYVÄRR MÅSTE VI STÄLLA IN ALLA ROLIGA ARRANGEMANG  UNDER VÅREN P GR AV CORONAVIRUSET.
SER FRAM MOT HÖSTEN!