Gunnel Engström, ordförande

Bubergsvägen 6

417 29 Göteborg.
mobil 0763 213644

engstrom.g@hotmail.com
 

          Gudrun Lindqvist

Västra Stillestorpsg 25

417 13 Göteborg

mobil 070-301 51 72

gudrun@lindqvist.to

        

          Olle Normark

Mosungatan 6

417 66 Göteborg

mobil 0705 455026

gudrunolle@gmail.com
 

          Iréne Forsman adjungerad

Brunnehagen 51

417 47 Göteborg

tel 55 45 17

mobil 0737 62 26 56
ireneforsman@icloud.com
 

          Ann-Britt Jareborg 

Harald Hjärnegatan 13 F

417 40 Göteborg

mobil 0706 85 40 21

anbja@hotmail.com
 

         Ingegerd Lindén

Solstrålegatan 10

418 43 Göteborg

mobil 0706 32 45 49
ingegerd.l@outlook.com
 

Hans Friberg

Vårvindsgatan 50
418 73 Göteborg
tel 53 16 86
mobil 0761 668225
eli2@tele2.se

Britt Marie Friberg
Vårvindsgatan 50
418 73 Göteborg
tel 53 16 86

Gudrun Normark sekr
Monsungatan 6
417 66 Göteborg
mobil 0702 762598
gudrunolle@gmail.com

Marianne Svensson kassör
Norra Säterigatan 14
418 76 Göteborg
mobil 0763 274277
msvensson.45@hotmail.com