Om oss

Föreningen Aktiva Seniorer Hisingen startades 1993 som en del i Förbundet Aktiva Seniorer. På föreningsstämman i mars 2010 beslutades att föreningen skulle lämna förbundet och vid en extra föreningsstämma i maj 2010 bytte därför föreningen namn till Aktiva Seniorer på Hisingen.

 

Nya stadgar för föreningen fastställdes också vid denna stämma. Huvuddragen i stadgarna är följande:

§2 Föreningen har till uppgift att verka ideellt för seniorers kulturella och individuella utveckling samt till stöd för andra gemensamma intressen. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§3 Medlemskap kan erhållas av alla som är villiga att efter förmåga medverka i Aktiva Seniorer på Hisingens arbete.

 

Vid föreningsstämman en gång om året väljes styrelse, beslutas om medlemsavgift, godkännes föregående års verksamhet och godkännes inriktningen av föreningens verksamhet kommande år m.m.

 

Styrelsen redovisar ett aktivitetsprogram 4 gånger per år med, som regel, två aktiviteter per vecka. Därutöver finns aktiviteter, ex.vis boule, canasta och promenadgrupper, som försiggår hela året.