Om hur föreningen hanterar personuppgifter - GDPR Dataskyddsförordningen

Föreningen Aktiva Seniorer på Hisingen har en medlemsförteckning som baseras på de uppgifter vi får i samband med att medlemsavgiften betalas in. Medlemsförteckningen innehåller uppgifter om: Namn, hemortsadress, telefon hem, mobiltelefon, mailadress.

Vi upprättar en medlemsföreteckning för att kunna klarlägga vilka personer som är medlemmar samt har betalt medlemsavgift och för att kunna komma i kontakt med medlemmarna. Vi  kommer inte att lämna ut uppgifterna till tredje part. Vi använder enbart personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)


Kära medlemmar!
Coronan håller fortfarande sitt grepp om Sverige och speciellt vi +70 förväntas hålla oss till alla regler. Vi ska försöka börja i liten skala och ta hänsyn till Folkhälsomyndighetens  bestämmelser.

Vi ser fram mot att få återgå till det vanliga livet.

Ta det lugnt så ses vi! 
Hälsningar 
Styrelsen

 

Tänkvärt 
 Age is something that doesn´t matter, unless you are a cheese.

Helen Hayes, first Lady of American Theater


(Ålder år inget att bry sig om, såvida  man inte är en ost.)