Om hur föreningen hanterar personuppgifter - GDPR Dataskyddsförordningen

Föreningen Aktiva Seniorer på Hisingen har en medlemsförteckning som baseras på de uppgifter vi får i samband med att medlemsavgiften betalas in. Medlemsförteckningen innehåller uppgifter om: Namn, hemortsadress, telefon hem, mobiltelefon, mailadress.

Vi upprättar en medlemsföreteckning för att kunna klarlägga vilka personer som är medlemmar samt har betalt medlemsavgift och för att kunna komma i kontakt med medlemmarna. Vi  kommer inte att lämna ut uppgifterna till tredje part. Vi använder enbart personuppgifterna i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR)

 

Tänkvärt 
 Age is something that doesn´t matter, unless you are a cheese.

Helen Hayes, first Lady of American Theater


(Ålder år inget att bry sig om, såvida  man inte är en ost.)