8/10-21 var det Mode-
visning hos oss .

Promenad-
gruppen på Donsö 23/5 2019

Lilla bandet Lilla bandet
Lilla bandet från Färgelanda besöker oss 2018

Basic Band var hos oss den 1/10- 21
 

                                                                                                                                                                                                Sjung du käcke sjömatros. Götheborgs Matrosorkester var hos oss den 21/2 2020