Promenadgruppen på                                                                                                                                                         Safjället 19/5 2022

Tommy Jonsson  med program med kända skåningars melodier den 3/3 2023

Basic Band var hos oss den 1/10- 21
 

Hisingens nationalorkester Vier  Brillen Hisingens nationalorkester Vier Brillen