Promenadgruppen på         VandringSvarte Mosse            8/2 -24.                                                                                                                                     

Tommy Jonsson  med program med kända skåningars melodier den 3/3 2023

David Carbe med kompanjon var hos oss den 6/10- 23
 

Hisingens nationalorkester Vier  Brillen Hisingens nationalorkester Vier Brillen