15/3 2019 var det Mode-
visning hos oss .

Promenad-
gruppen på Donsö 23/5 2019

Lilla bandet Lilla bandet
Lilla bandet från Färgelanda besöker oss 2018

Tant Bertas Jasskapell var hos oss den 24/1 2020- . 
 

                                                                                                                                                                                                Sjung du käcke sjömatros. Götheborgs Matrosorkester var hos oss den 21/2 2020