Vi spelar canasta jämna veckor kl 11.30 - 14.30, ojämna veckor kl 14.30-18-00 i Wartagården. Canastan börjar den 24 januari kl 11.00.

Fika inkl mugg medtages.

Har du inte varit med tidigare och vill börja spela canasta med oss, hör av dig till Gunnel Engström.